«

»

Jan 29

1 + 1 ≠ 2

Začiatkom januára 2014 sme boli vo Veľkých Kapušanoch, kde sme sa s tamojšími gymnazistami rozprávali o dvojjazyčnosti – dvojjazyčne. Interaktívna prednáška sa konala s podporou projektu KomPrax.

kaposkapos2

kapos3