Aktivity

Občianske združenie S(z)lomarát organizuje a pripravuje bilingválne slovensko-maďarské

• tábory
• workshopy
• a iné podujatia pre verejnosť